10 free SMS
SMS MODUL ZA OPENCART
SA NAPREDNIM FUNKCIJAMA I DIZAJNOM PRILAGOĐENIM JEDNOSTAVNOM KORIŠĆENJU
CENOVNIK

SMS CENOVNIK

Bez mesečne pretplate, bez ograničenja za minimalnu potrošnju. Plaćaju se samo poruke koje se pošalju.

Cena SMSa zavisi odzemlje primaoca, izabranog tipa pošiljaoca* i iznosa uplate. Izaberite zemlju da biste bili u mogućnosti da pogledate cene slanja SMSa koristeći Cart SMS modul.TIP POŠILJAOCA

MREŽA

CENA SMSa (bez PDVa) ?

Unicode ?

Two-way ?

Kredit / SMS ?

SISTEMSKI BROJ


senderID: +447860064066

AIA - C&W

0.0186 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.500

AIA - Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.150

AIA - Weblinks

0.0201 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.540

All networks (notice *)

0.0060 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.160

ASM - Bluesky

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

ATG - FLOW

0.0725 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.950

ATG - APUA PCS

0.0342 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.920

ATG - Digicel

0.1228 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

3.300

BHS - Aliv

0.0298 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.800

BHS - BaTelCo

0.0298 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.800

bmobile

0.0093 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.250

BRB - C&W

0.0725 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.950

BRB - Digicel

0.1302 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

3.500

BRB - Sunbeach C.

0.0372 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.000

CAN - all networks (notice **)

0.0205 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.550

Cellular One

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.200

Chippie

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

Claro

0.0149 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.400

Digicel

0.1339 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

3.600

DOM - Claro

0.0205 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.550

DOM - Orange

0.0967 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

2.600

DOM - Tricom

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

DOM - Viva

0.0205 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.550

FLOW

0.0781 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

2.100

GUM - i CAN GSM

0.0298 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.800

GUM - IT&E W.

0.0298 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.800

JAM - Digicel

0.1209 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

3.250

JAM - FLOW

0.0725 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.950

MNP - Wave Run.

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

Mobility

0.0167 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.450

Open Mobile

0.0149 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.400

Telcell

0.0242 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.650

USA - all networks (notice ***)

0.1228 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

3.300

VGB - CCT

0.1116 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

3.000

VGB - Digicel

0.1228 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

3.300

VGB - FLOW

0.0632 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.700

SISTEMSKI BROJ


senderID: +12014935000

All networks

0.0078 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.210

USA - all networks (notice ****)

0.0123 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.330

ID TEKST POŠILJAOCA

na pr.: myweb.rs ?

AIA - C&W

0.0186 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.500

AIA - Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

1.150

AIA - Weblinks

0.0201 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.540

ATG - FLOW

0.0725 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

1.950

ATG - APUA PCS

0.0342 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.920

ATG - Digicel

0.1228 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

3.300

bmobile (notice *****)

0.0093 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.250

BRB - C&W

0.0725 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

1.950

BRB - Digicel

0.1302 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

3.500

BRB - Sunbeach C.

0.0372 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

1.000

Cellular One

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

Chippie

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

Digicel

0.1339 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

3.600

DOM - Claro (notice ******)

0.0205 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.550

DOM - Orange

0.0967 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

2.600

DOM - Tricom

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.200

DOM - Viva

0.0205 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.550

FLOW

0.0781 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

2.100

GUM - i CAN GSM

0.0298 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.800

GUM - IT&E W.

0.0298 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.800

JAM - Digicel

0.1209 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

3.250

JAM - FLOW

0.0725 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

1.950

Mobility

0.0167 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.450

Telcell

0.0242 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.650

VGB - CCT

0.1116 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

3.000

VGB - Digicel

0.1228 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

3.300

VGB - FLOW

0.0632 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

1.700

SOPSTVENI BROJ

na pr.: +381611711111 ?

AIA - C&W

0.0186 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.500

AIA - Digicel

0.0428 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.150

AIA - Weblinks

0.0201 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.540

ATG - FLOW

0.0725 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.950

ATG - APUA PCS

0.0342 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.920

ATG - Digicel

0.1228 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

3.300

bmobile (notice *******)

0.0093 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.250

BRB - C&W

0.0725 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.950

BRB - Digicel

0.1302 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

3.500

BRB - Sunbeach C.

0.0372 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.000

Cellular One

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.200

Chippie

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.200

Digicel

0.1339 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

3.600

DOM - Claro (notice ********)

0.0205 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.550

DOM - Orange

0.0967 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

2.600

DOM - Tricom

0.0074 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.200

DOM - Viva

0.0205 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.550

FLOW

0.0781 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

2.100

GUM - i CAN GSM

0.0298 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.800

GUM - IT&E W.

0.0298 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.800

JAM - Digicel

0.1209 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

3.250

JAM - FLOW

0.0725 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.950

Mobility

0.0167 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.450

Telcell

0.0242 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.650

VGB - CCT

0.1116 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

3.000

VGB - Digicel

0.1228 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

3.300

VGB - FLOW

0.0632 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

1.700


creditcard
bank
paypal
skrill

Objašnjenje:
* U samom modulu je moguće izabrati postavke koje će se koristiti za slanje SMS poruka Vašim klijentima i administratorima:
Sistemski broj - je broj telefona čiji parametri ne mogu biti podešni od strane administratora online prodavnice (na pr +420 773 985 674).
Shortcode - je broj telefona čiji parametri ne mogu biti podešni od strane administratora online prodavnice (na pr 2576).
Tekstualni ID pošiljaoca - omogućuje administratoru da izabere proizvoljan tekst, recimo ime kompanije, koji se onda pojavljuje umesto broja pošiljaoca SMSa (na pr MyShop.rs, Amazon.com itd.). Maksimalni broj oznaka je 11.
Sopstveni broj pošiljaoca - omogućuje administratoru da podesi sopstveni broj telefona koji će se prikazati klijentu kada primi SMS poruku. Klijent može uzvratiti poziv sa svog mobilnog telefona (na pr +381 611711111).

Notice
* 2way sms only for transactional SMS
** 2way sms only for transactional SMS
*** marketing SMS are not allowed
**** Setup and monthly fee is applied
***** SenderID replaced to random numeric
****** All SIDs replaced with shortcode 78800
******* SenderID replaced to random numeric
******** All SIDs replaced with shortcode 78800Bulkgate.com

BULKGATE SMS PORTAL - VEB INTERFEJ


  • Otkrijte naš novi SMS Gatevai. Probajte potpuno novi veb interfejs za slanje i upravljanje SMS kampanjama
  • Prijavite se na BulkGate SMS Portal pomoću CartSMS korisničkog imena i lozinke
  • Imajte potpun pregled vašeg CartSMS modula i naših drugih SMS modula, isti balans kredita kao na vašem modulu, i mnogo toga


PREUZMITE SMS MODUL ZA eTRGOVINU


SMS Magento
SMS OpenCart
SMS osCommerce
SMS PrestaShop
SMS WooCommerce
OpenCart

SMS ZenCart