10 free SMS
SMS MODUL PRE OPENCART
S POKROČILÝMI FUNKCIAMI A PRÍVETIVÝM ROZHRANÍM
CENNÍK

CENNÍK SMS SPRÁV

Žiadne mesačné poplatky ani minimálne plnenia, platíte iba za odoslané SMS správy.

Systém účtuje v kreditoch. Cena SMS správy sa odvíja od zvoleného štátu príjemcu, typu odosielateľa* a výšky platby. Vyberte požadovaný štát a zobrazte si cenu odoslanej SMS správy z modulu Cart SMS.TYP ODOSIELATEĽA

SIEŤ

CENA SMS (bez DPH) ?

Unicode ?

Two-way ?

Kredit / SMS ?

SYSTÉMOVÉ ČÍSLO


senderID: +447860064066

AIA - C&W

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.540

AIA - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.810

AIA - Weblinks

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.540

All networks (notice *)

0.0060 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.160

ASM - Bluesky

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

ATG - FLOW

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.540

ATG - APUA PCS

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.810

ATG - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.810

BHS - Aliv

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

BHS - BaTelCo

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

bmobile

0.0093 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.250

BRB - C&W

0.0305 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.820

BRB - Digicel

0.0305 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.820

BRB - Sunbeach C.

0.0305 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.820

CAN - all networks (notice **)

0.0193 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.520

Cellular One

0.0305 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.820

Chippie

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

Claro

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

Digicel

0.0305 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.820

DOM - Claro

0.0272 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.730

DOM - Orange

0.0156 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.420

DOM - Tricom

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

DOM - Viva

0.0193 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.520

FLOW

0.0208 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.560

GUM - i CAN GSM

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

GUM - IT&E W.

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

JAM - Digicel

0.0324 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.870

JAM - FLOW

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

MNP - Wave Run.

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

Mobility

0.0305 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.820

Open Mobile

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

Telcell

0.0242 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.650

USA - all networks (notice ***)

0.0065 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.175

VGB - CCT

0.0145 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.390

VGB - Digicel

0.0305 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.820

VGB - FLOW

0.0208 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.560

SYSTÉMOVÉ ČÍSLO


senderID: +447860064066

All networks

0.0078 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.210

CAN - all networks

0.0156 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.420

USA - all networks

0.0078 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.210

SYSTÉMOVÉ ČÍSLO


senderID: shortcode 96255

CAN - all networks

0.0060 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.160

USA - all networks (notice ****)

0.0078 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.210

TEXTOVÉ ČÍSLO

napr.: mojweb.sk ?

AIA - C&W

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.540

AIA - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.810

AIA - Weblinks

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.540

ATG - FLOW

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.540

ATG - APUA PCS

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.810

ATG - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.810

bmobile (notice *****)

0.0093 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.250

BRB - C&W

0.0208 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.560

BRB - Digicel

0.0305 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.820

BRB - Sunbeach C.

0.0093 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.250

Cellular One

0.0056 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.150

Chippie

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

Digicel

0.0305 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.820

DOM - Claro (notice ******)

0.0272 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.730

DOM - Orange (notice *******)

0.0156 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.420

DOM - Tricom

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

DOM - Viva

0.0193 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.520

FLOW

0.0208 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.560

JAM - Digicel

0.0324 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.870

JAM - FLOW

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.600

Mobility

0.0208 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.560

Telcell

0.0242 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.650

VGB - CCT

0.0145 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.390

VGB - Digicel

0.0305 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.820

VGB - FLOW

0.0208 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.560

VLASTNÉ ČÍSLO

napr.: +421903123456 ?

AIA - C&W

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.540

AIA - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.810

AIA - Weblinks

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.540

ATG - FLOW

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.540

ATG - APUA PCS

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.810

ATG - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.810

bmobile (notice ********)

0.0093 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.250

BRB - C&W

0.0208 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.560

BRB - Digicel

0.0305 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.820

BRB - Sunbeach C.

0.0093 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.250

Cellular One

0.0056 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.150

Chippie

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.200

Digicel

0.0305 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.820

DOM - Claro (notice *********)

0.0272 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.730

DOM - Orange (notice **********)

0.0156 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.420

DOM - Tricom

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.200

DOM - Viva

0.0193 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.520

FLOW

0.0208 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.560

JAM - Digicel

0.0324 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.870

JAM - FLOW

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

Mobility

0.0208 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.560

Telcell

0.0242 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.650

VGB - CCT

0.0145 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.390

VGB - Digicel

0.0305 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.820

VGB - FLOW

0.0208 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.560


creditcard
bank
paypal
skrill

Vysvetlivky:
*Priamo v module môžete zvoliť, aký typ odosielateľa má byť použitý pre SMS správy odosielané Vašim zákazníkom a administrátorom:
Systémové číslo - je to telefónne číslo, ktoré nemá prevádzkovateľ internetového obchodu možnosť ovplyvniť (napr. +420 773 985 674).
Shortcode - je to telefónne číslo, ktoré nemá prevádzkovateľ internetového obchodu možnosť ovplyvniť (napr. 2576).
Textové číslo - umožňuje zadávateľovi zvoliť unikátny text, napr. názov spoločnosti , ktorý sa potom zobrazí adresátovi SMS správy namiesto telefónneho čísla ( napr. mojobchodSK, MyShop.sk atď.). Maximálny počet znakov je 11.
Vlastné číslo - umožňuje nastaviť vlastné telefónne číslo odosielateľa, ktoré sa zobrazí zákazníkovi v doručenej SMS správe. Zákazník môže následne využiť funkciu jeho mobilného telefónu a zavolať na toto telefónne číslo (napr. +421 903 123456).

Notice
* 2way sms only for transactional SMS
** 2way sms only for transactional SMS
*** 2way sms only for transactional SMS
**** Content should be whitelisted, contact us.
***** SenderID replaced to random numeric
****** All SIDs replaced with shortcode 78500
******* All SIDs replaced with shortcode 7400
******** SenderID replaced to random numeric
********* All SIDs replaced with shortcode 78500
********** All SIDs replaced with shortcode 7400Bulkgate.com

BULKGATE SMS PORTAL - WEBOVÉ ROZHRANIE


  • Objavte našu novú bránu SMS. Vyskúšajte úplne nové webové rozhranie na odosielanie a správu vašich SMS kampaní
  • Prihláste sa do služby BulkGate Portál SMS pomocou používateľského mena a hesla CartSMS
  • Urobte si úplný prehľad o vašom module CartSMS a ďalších našich SMS moduloch, rovnakej kreditnej bilancii ako o vašom module a oveľa viac!]


SŤAHUJ SMS MODUL PRE eCOMMERCE


SMS Magento
SMS OpenCart
SMS osCommerce
SMS PrestaShop
SMS WooCommerce
OpenCart

SMS ZenCart